SORU: Kalan Süreniz:


Bir işte veya bir eylemde kişi başı düşen görev, bireysel olarak yapılması istenen, beklenen işlerin tamamına ne denir ?

Cevap:

Bireylerin veya toplumların yaşadıkları, karşılaştıkları çeşitli güç durumlarında başka kişi, toplumlarca desteklenmesi veya yardımda bulunulması, daha sonra toplumlar arası ve kişiler arası ilişkilerin gelişmesi, desteklenmesi ve karşılıklı yardımlaşmasının sağlanmasına genel olarak ne denir ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde peşin hüküm vardır ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi Türk insanının sorumluluklarından birisidir ?

Cevap:

Toplumdaki birlik ve beraberlik olgusu ile birlikte, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı arttırmayı hedefleyen tamamen gönüllü insanlardan oluşan kuruluşlara ne isim verilir ?

Cevap:

Toplumsal yapıyı oluşturup sürekliliğini devam ettiren bireyler olarak bizim de toplum dinamiğinde ……….bulunmaktadır . Buna göre anlam bütünlüğü oluşması adına boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi yetersizlikleri bulunan bireylere karşı yapmamız gerekenlerdendir ?

Cevap:

Kurum ve kuruluşlar arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde yer alan bilgi, ırkçılık ve milliyetçilik arasındaki en temel farkı gözler önüne sermektedir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi bir yardımlaşma kuruluşu değildir ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla