SORU: Kalan Süreniz:


Net kuvvete aynı büyüklükte olan fakat farklı yönde olan kuvvete ne isim verilir ?

Cevap:

Aşağıdaki eylemlerden hangisinde kuvvet uygulanmamıştır ?

Cevap:

Güreşen iki tane güreşçi bulunmaktadır. Soldaki güreşçinin adı Seyit, sağdakinin adı ise Mirza’dır. Bu güreşçiler birbirlerine aşağıdaki gibi kuvvet uygulamaktadırlar.Seyit:15 N, Mirza:27 N. Verilen bu bilgilere göre müsabakada güreşen bu iki kişinin kuvvetlerine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir ?

Cevap:

Aşağıdaki harflerden hangisi bileşke kuvvetinin sembolüdür ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi dengelenmemiş kuvvetlere örnektir ?

Cevap:

Dinamometrede ölçülen ağırlık……ise dinamometre yayı…..olmalıdır. Buna göre bu boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir ?

Cevap:

( )Bileşke kuvvet, net kuvvete eşittir. ( )Kuvvet her durumda, eşit sonucu verir. ( )Dinamometrenin hassaslığı ağırlık ölçümünde önemsizdir. ( )Dengelenmiş kuvvetler olağan veya sabit bir hızda bulunurlar. Buna göre doğru veya yanlış olarak değerlendirilecek bu cümlelerin doğru cevapları sırasıyla aşağıdaki şıkların hangisinde bulunmaktadır ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde kuvvetle yapılan bir iş bulunmamaktadır ?

Cevap:

Birim zamanda alınan yola ne denir ?

Cevap:

Yukarıda bulunan 2 levhayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Fen Kuvvet ve Hareket 4


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla