SORU: Kalan Süreniz:


Uzunluğu ile kuvvetinin büyüklüğü orantılı olan, kuvvet ile birlikte kullanılan şekil aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

Aynı yön ve doğrultu ile uygulanan iki kuvvetten ilki 7, diğeri 12 N’dur. Buna göre net kuvvet nasıl hesaplanır ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi dengelenmiş kuvvetlere örnek olarak verilemez ?

Cevap:

Okulun eğlence günlerinden birinde düzenlenen halat yarışmasın iki grup katılmıştır. Kuzey ve Güney olarak ayrılan bu grup üyelerinin kuvvetleri aşağıda verilmiştir. Buna göre halat yarışmasının net bileşkesi kaçtır ?(Kuzey: 17,21,25-Güney:26-32-13)

Cevap:

Bir odanın içinde bulunan Ali ile odaya girmeye çalışan kardeşi, kapı kollarıyla bir oyun oynamaktadırlar. Oyuna göre Ali dışa doğru kardeşi ise içe doğru kapıyı itmektedirler. Kardeşi kapıya 25, Ali ise 38 N kuvvet uygulamıştır. Sonuç olarak kapı nereye doğru, ne kadar kuvvet ile açılacaktır ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerine verilecek örneklerden biri değildir ?

Cevap:

Bir karton kutuyu Fırat(F 1) soldan 16 N kuvvet uygulayarak, Fehmi(F 2) ise sağdan …..N kuvvet uygulayarak çitmeye çalışmaktadırlar. İki kuvvet sonucu elde edilen bileşke kuvvetin 3 olabilmesi için F 2’nin uyguladığı kuvvetler, aşağıdakilerden hangileri olabilir ?Buna göre bileşke kuvvetin 3 olabilmesi için F2 aşağıdakilerden hangileri olabilir ?

Cevap:

30 Newton kuvvet uygulanan dinamometrede 3 cm uzama meydana geldiği görüşmüştür. Buna göre aşağıdaki kuvvetlerden hangisinin ölçümünde meydana gelen uzama karşısında verilen sayıdır ?

Cevap:

2 ya da daha fazla kuvvet ile gerçekleşen etkileri tek başına yapan kuvvetlere ne denir ?

Cevap:

Zıt yönlerde fakat aynı doğrultularda yer alan kuvvetler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Fen Kuvvet ve Hareket


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla