SORU: Kalan Süreniz:


Aynı doğrultu fakat farklı(zıt) yönlerde bulunan iki kuvvetten ilki 18 N iken diğeri 37 N’dur. Buna göre net kuvvet kaçtır ?

Cevap:

Cisimleri farklı etkiler ile etkileyen ve aynı zamanda gözükmeyen, görünmeyen sadece bu etki ettiği etkileri hissedilen etkiye ne denir ?

Cevap:

1-Birden süratlenen Formula 1 aracı, 2-Vazo içindeki papatyalar, 3-Her dakikada bir nefes sayısını arttıran bebek, 4-Dolabın üstündeki valizler. Buna göre bunlardan hangisi ya da hangileri dengelenmemiş kuvvet/kuvvetlerdendir ?

Cevap:

Bileşkeleri sıfır olmayan, hareketli olan veyahut sabit bir yerde durmayan kuvvetlere ne isim verilir ?

Cevap:

Ölçüm aralığı 0-100 N olan bir dinamometrenin aşağıdaki ölçümlerden hangisini yapması, hassaslığına zarar verebilir ?

Cevap:

Kuvvetin şiddeti(büyüklüğü) nasıl ölçülür ?

Cevap:

Cisimlerin hiza olarak konumlandırılmalarına……../Cisimlerin uzanış ve taraf durumlarına göre açıklanmalarına…….denir. Buna göre boşluklu yerlere sırasıyla ne gelmelidir ?

Cevap:

Bileşkeleri 21 N olan 3 kuvvet ile ilgili şu bilgiler bilinmektedir.a-) 2 tanesi aynı yönlü, 1 tanesi zıt yönlüdür.b-)Aynı yönlü olanlar, zıt yönlü olanın 2 katıdır.Buna göre aynı yönlü olan kuvvetlerin toplamı kaçtır ?

Cevap:

Kuvvetin birimi nedir ?

Cevap:

Kuvvet ile ilgili olarak aşağıda bulunan maddelerden hangisi yanlıştır ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Fen Kuvvet ve Hareket 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla