SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi söylence türüdür?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi tiyatroya ait bir özelliktir?

Cevap:

1-Bilimsel olarak ele alınırlar. 2-Temel amaç bilgi vermektir. 3-Edebi bir dil kullanılır. 4-Sanatsal bir üslup bulunur. Yandakilerden hangileri makaleye ait özelliklerdendir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi öz yaşam öyküsüne ait bir özelliktir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi öykü türünde kaleme alınmış bir eserdir?

Cevap:

Türk edebiyatında yazılan öykülere aşağıdaki isimlerden hangisi öncülük etmemiştir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden birisi değildir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi masala ait bir özellik değildir?

Cevap:

Yukarıdaki eş anlamlı metin tür eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

1-Anı

Hatıra

2-Günlük

Günce

3-Efsane

Söylence

4-Roman

Öykü

Cevap:

Roman ve hikayenin karşılaştırıldığı yukarıdaki tabloda kaç numaralı bilgi hatalıdır?

Roman

Hikaye

1-Önemli olan kişidir.

Önemli olan olaydır.

2-Toplumun özelliklerini yansıtmaz.

Toplumun özelliklerini yansıtır.

3-Uzun ve hacimli metinlerden oluşur.

Edebi bir dil kullanılır.

4-Kişi sayısı geniştir.

Kişi sayısı dardır.

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf Türkçe Metin Türleri 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla