SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi olay metinlerinden birisidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi hikaye ile ilgili bir özellik değildir?

Cevap:

1-Her şey ayrıntılı olarak ele alınır. 2-Yer zaman kısıtlıdır. 3-Kişi kadrosu geniştir. 4-Önemli olan kişi değildir. Yandaki bilgilerden hangileri romana aittir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazısıdır?

Cevap:

Aşağıdaki metinlerden hangisi kurmacadır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi fabl ile ilgili doğru bir bilgidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi kurmaca metinlerin özelliklerinden değildir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi bir biyografi cümlesi olamaz?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi fıkra türüne ait bir özellik değildir?

Cevap:

1-anı 2-otobiyografi 3-sohbet 4-eleştiri 5-masal . Yandakilerden kaç tanesi olay yazılarındandır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi mektup ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazılarından birisi değildir?

Cevap:

Hayal ürünü ve olağanüstü ögeler bulunur. -Sonunda her zaman iyiler kazanır. -Amaç ders vermektir. -Tekerleme ile başlar. Yanda yer alan bilgiler hangi metin türüne aittir?

Cevap:

Aslan kükreyerek ormana geldi. Kurt ise onu görünce korkmaya başladı. Aslan kendinden emin bir tavırla “ne oluyor burada?” diye sordu. Kurt kekelemeye başladı ve ne diyeceğini bilemedi. Yukarıdaki parça hangi metin türüne aittir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi deneme türüne ait bir özellik değildir?

Cevap:

1-fabl, 2-öykü, 3-anı, 4-öz yaşam öyküsü . Yandakilerden hangileri öğretici metinlerdendir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi seyahatname türünde eser yazısı olan yazardır?

Cevap:

1-Gerçekte yaşanmış olaylardan oluşur. 2-Olağanüstü ögeler bulunmaktadır. 3-Millidirler. 4-Sadece doğal destanlar vardır. Yandakilerden hangileri destana ait özelliklerdendir?

Cevap:

Günlük ve anı karşılaştırmasında hangi bilgi yanlıştır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden birisi değildir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi söylence türüdür?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi tiyatroya ait bir özelliktir?

Cevap:

1-Bilimsel olarak ele alınırlar. 2-Temel amaç bilgi vermektir. 3-Edebi bir dil kullanılır. 4-Sanatsal bir üslup bulunur. Yandakilerden hangileri makaleye ait özelliklerdendir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi öz yaşam öyküsüne ait bir özelliktir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi öykü türünde kaleme alınmış bir eserdir?

Cevap:

Türk edebiyatında yazılan öykülere aşağıdaki isimlerden hangisi öncülük etmemiştir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden birisi değildir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi masala ait bir özellik değildir?

Cevap:

Yukarıdaki eş anlamlı metin tür eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

1-Anı

Hatıra

2-Günlük

Günce

3-Efsane

Söylence

4-Roman

Öykü

Cevap:

Roman ve hikayenin karşılaştırıldığı yukarıdaki tabloda kaç numaralı bilgi hatalıdır?

Roman

Hikaye

1-Önemli olan kişidir.

Önemli olan olaydır.

2-Toplumun özelliklerini yansıtmaz.

Toplumun özelliklerini yansıtır.

3-Uzun ve hacimli metinlerden oluşur.

Edebi bir dil kullanılır.

4-Kişi sayısı geniştir.

Kişi sayısı dardır.

Cevap:
  

test çöz

8 SORU


  • Soru Sayısı:30
  • Süre: 30 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla