SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi 300 sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklindeki yazılımıdır?

Cevap:

Üslü sayılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Cevap:

54.100.27.15.3256.26.27{5^4.100.2^7.15.3^2 \over 5^6.2^6.27}isleminin sonucu kactir?

Cevap:

Bir sayının bilimsel gösterimle gösterilebilmesi için sayının x.10şeklinde yazılmış olması gerekir. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda |x| ‘in aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap:

28.43.56.15.7164.245\LARGE{2^8.4^3.56.15.7 \over 16^4.245} isleminin sonucu kactir?

Cevap:

Aşağıdaki üslü sayı işlemlerinden hangisinin sonucu negatif değildir?

Cevap:

4 farklı kartona çizilecek olan 2çizgi olduğuna göre her bir kartona çizilecek olan çizgi sayısının toplam çizgi sayısına oranı kaçtır?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf Matematik Üslü İfadeler 4


  • Soru Sayısı:7
  • Süre: 7 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla