SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur?

Cevap:

-1396.-123.-125-116 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap:

12.55.23 işleminin sonucunda oluşan sayı kaç basamaklıdır?

Cevap:

(164)32562\dfrac{\bigg(\dfrac{1}{64}\bigg)^{-3}}{256^2} ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap:

Satürn'ün Güneş'e olan uzaklığı 1 438 000 000 km ise bu uzaklığın metre cinsinden bilimsel karşılığı hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap:

Atomu oluşturan parçacıklardan olan protonun ağırlığı  0,0000000000000000000000000016726 kg ise aşağıdakilerden hangisinde bilimsel karşılığı doğru verilmiştir?

Cevap:

a = 3,5.10-5,

b = 2,8.106  , ise a,b,c sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir?

c = 36.105

Cevap:

Aşağıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur?

Cevap:

Aşağıdaki üslü sayılardan hangisi diğerlerinden daha büyüktür?

Cevap:

Yukarıdaki üslü sayılı işlemlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf Matematik Üslü İfadeler 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla