SORU: Kalan Süreniz:


OTNP dir dikdörtgendir. LON açısı=50o ve LKM açısı=65o olduğuna göre KML açısı kaç derecedir?

Cevap:

Bir üçgenin herhangi bir kenarınının orta nokta noktasını karşı köşe noktası ile birleştiren doğru parçasına…………denir ve ………….şeklinde gösterilir. Buna göre boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

BDE eşkenar üçgendir. BCFG ise dikdörtgendir. Buna göre x kaçtır?

Cevap:

Bir üçgenin iki kenarından biri 5cm , diğeri 11 cm’dir. Buna göre diğer kenarın uzunluğunun tam sayı cinsinden en büyük ve en küçük değerlerinin toplamı kaçtır?

Cevap:

AE açıortay ve |BE|=|EC| olduğuna göre EBA açısı ile EAC açısı farkı kaçtır?

Cevap:

Buna göre y’nin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır?

Cevap:

Alanı 72 cmolan bir ikizkenar dik üçgenin hipotenüsünün uzunluğu kaçtır?

Cevap:

Bir dik üçgende hipotenüse çizilen kenarortayın uzunluğunun hipotenüs uzunluğunun yarısına eşit olması durumuna ne isim verilir?

Cevap:

Küçük karenin alanı 25 cm2 ve büyük karenin çevresi 28 cm olduğuna göre |AB|=?

Cevap:

Bir dik üçgenin dik kenarlarından biri 5, diğeri x’tir. Üçgenin alanı ile hipotenüsün uzunluğu eşit olduğuna göre x2 kaçtır?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf Matematik Üçgenler 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla