SORU: Kalan Süreniz:


m(A)=50o, m(C)=40o, |AD|=|DC| ve |AC|= 16 cm ise |BD|=?

Cevap:

Yandaki ABC üçgeninde [CD] 丄 [AB], |AC|=12cm |AD|=|DB| olduğuna göre |AB|’nin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir?

Cevap:

[AB] 丄 [AC], |BD|=6br, |AD|=65\sqrt5br, |DC|=3br ise |AC|=?

Cevap:

Yandaki ABC üçgeninde |AB|=5br, |AC|=12br ve m(A)<90o olduğuna göre |BC|’nin en buyuk tam sayı değeri nedir?

Cevap:

Yukarıda bulunan üçgenin A açısı 60, B açısı 59, C açısı 61ᵒ olduğuna göre a, b ve c’nin uzunluklarını nasıl sıralayabiliriz?

Cevap:

Yukarıdaki dik üçgene göre hipotenüsün uzunluğu kaç cm’dir?

Cevap:

Açıların gördüğü kenar uzunlukları sırasıyla k, l ve m’dir. k<m<l için K, L ve M açısının sırasıyla alabileceği değerler aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap:

ABC ikizkenar bir üçgendir. BDE ise dik bir üçgendir. Buna göre X kaç derecedir?

Cevap:

DE ile BC paraleldir. ABC üçgeni ikizkenar bir üçgendir. Buna göre x kaç derecedir?

Cevap:

ABC dik bir üçgendir. Hipotenüsün tam sayı olması için x2+y2’nin toplamı kaç olabilir?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf Matematik Üçgenler 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla