SORU: Kalan Süreniz:


Yansıma hareketleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap:

X(a,b) noktasının x eksenine göre yansıması (3,-3) ve Y(c,d) noktasının y eksenine göre yansıması (-5,4) olduğuna göre a+b+c+d kaçtır?

Cevap:

A(3,1) ve B(4,2) noktalarının orijine göre simetrileri alınmaktadır. Buna göre oluşan yeni noktaların apsis ve ordinatlarının farkı kaçtır?

Cevap:

Bir noktanın 3 br sağa ve 7 br aşağı ötelenmiş haliye oluşan noktanın apsisi 10, ordinatı 8 olduğuna göre bu noktanın başlangıçtaki konumda bulunan apsis ve ordinatı arasındaki fark kaçtır?

Cevap:

Saat yönünün tersinde 180döndürülen bir cismin yeni noktaları -8, -15 olduğuna göre döndürülmeden önceki noktanın orijine olan uzaklığı kaç br’dir?

Cevap:

Koordinat üzerindeki yansıma hareketleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap:

X noktasının apsisi 5, ordinatı 7’dir. Buna göre x ekseninde 8 birim sağa y ekseninde 4 birim aşağı gidince oluşan yeni noktanın apsis ve ordinatının çarpımı kaçtır?

Cevap:

Öteleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap:

Koordinat üzerinde (3,2) noktasında olan bir sayının orijin etrafında 90ᵒ döndürülmesiyle elde edilen yeni noktanın apsis ve ordinatının toplamı kaçtır?

Cevap:

Dönme hareketleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf Matematik Dönüşüm Geometrisi 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla

8.Sınıf Matematik Dönüşüm Geometrisi 2 Diğer Testler