SORU: Kalan Süreniz:


x2+6x+9 cebirsel ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali hangisidir?

Cevap:

x+y=16 ve x.y=21 ise x2+y2 değeri nedir?

Cevap:

4x2+12x+9 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali nedir?

Cevap:

12x2+6x-3 ifadesinin sabit terimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Bir kenarı x2+x+1 olan bir eşkenar üçgenin çevresini veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Bir kenarı x+2 olan bir karenin alanını veren cebirsel ifade hangisidir?

Cevap:

Bir sayının 5 katının yarısı ile aynı sayının 2 katının 3 fazlası eşit ise bu sayı kaçtır?

Cevap:

Bir sayının %10’u ile %25’inin toplamı 70’e eşittir. Buna göre bu sayının çeyreği kaçtır?

Cevap:

(x-7).(x+3)=0 odluğuna göre x’in değerlerinin çarpımı, x’in değerlerinin toplamından kaç fazladır?

Cevap:

Karenin kenarları sırasıyla x+5, 2x-3, y+4, 3y-x-6 olduğuna göre 2x+2y+2 kaçtır?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf Matematik Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla