SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi 4x2.3y3 ifadesine eşit değildir.

Cevap:

(7x-4)-(3x+4) ise bu ifadenin en sade şekli nedir?

Cevap:

3(2x-2y)+2(3x-3y) ise bu ifadenin en sade şekli nedir?

Cevap:

-8x+ 5x - 6 ifadesinin katsayıları toplamı kaçtır?

Cevap:

Bir mahallede (5x-2) kişi bulunmaktadır.Bu kişilerin tamamı pikniğe gidecektir. Pikniğe gitmek için kiralanan otobüs ücreti kişi başına (x+2) tl olduğuna ve toplanan para 224 TL olduğuna göre bu mahallede kaç kişi yaşamaktadır?

Cevap:

Bir dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu 3x ve alanı 6x2-3 ise kısa kenarın x cinsinden ifadesi nedir?

Cevap:

(3x+2)2 =Ax2 + Bx + 4 eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre A+B toplamı kaçtır?

Cevap:

(3x+2y)ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

95 ve 105 sayılarının çarpımının sonucu kaçtır?

Cevap:

x3y3z2+2x2y2z ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali hangisidir?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf Matematik Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla