SORU: Kalan Süreniz:


Atatürk dış siyaset sloganı olarak belirlenen “Yurtta barış, Dünyada Barış” sözü aşağıdaki ilkelerden hangileriyle ilişkilidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin özelliklerinden birisidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesinin özelliklerinden birisi değildir?

Cevap:

Aşağıdaki yenilik ve ilke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi Laiklik alanında yapılan inkılaplardan birisi değildir?

Cevap:

Aşağıdaki yeniliklerden hangisi Atatürk döneminde yapılmamıştır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi siyasal anlamda yapılan yeniliklere örnektir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin temel özelliklerinden birisi değildir?

Cevap:

Yukarıdaki tabloda hangisi yanlış yazılmıştır?

İnkılap

İlke

Kabotaj Kanununun Kabulü

Milliyetçilik

Şeriye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması

Halkçılık

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Laiklik

1921-1924 Anayasalarının Kabulü

Cumhuriyetçilik

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf İnkılap Tarihi Demokratikleşme Çabaları 4


  • Soru Sayısı:9
  • Süre: 9 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla