SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesi kapsamında yapılan bir yeniliktir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi inkılapçılık ilkesinin özelliklerinden değildir?

Cevap:

Hukuk alanındaki yeniliklerin öncelikli olarak ilişik olduğu Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi ihtilal ve inkılap arası farklardan birisidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi Laiklik ilkesinin özelliklerinden birisi değildir?

Cevap:

Ulusal egemenlik ile birlikte akla gelen ve bununla birlikte kendi tanımı içinde de ulusun kendi kaderini tayin etmesi, kendi kendini seçmesi durumu olarak da ilişkilendirilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

1-Şapka Kanunu, 2-Saltanatın Kaldırılması, 3-Aşar Vergisinin Kaldırılması, 4-Soyadı Kanunu, 5-Halifeliğin Kaldırılması, 6-Harf Devrimi. Yanda yer alan yenilikleri kronolojik olarak nasıl sıralarız?

Cevap:

Ortak vatan, ortak dil ve ortak kader gibi temeller ile ortaya çıkmış olan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün temel özelliklerinden birisidir?

Cevap:

Sosyal ve toplumsal alandaki inkılaplar hangi ilke kapsamında bulunmaktadır?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf İnkılap Tarihi Demokratikleşme Çabaları 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla