SORU: Kalan Süreniz:


1- (+) ve (+), 2- (+) ve (-) , 3- (-) ve (-) .Yandaki yüklerden hangisi ya da hangileri birbirini iter?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi sürtünme ile elektriklenmenin özelliklerinden birisi değildir?

Cevap:

Bulutlar arasında meydana gelen elektrik boşalmasına……denir. Bulut ve yeryüzü arasında gerçekleşen elektrik boşalmasına……….denir. Buna göre boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi elektroskopun bölümlerinden birisi değildir?

Cevap:

Topraklama sonucunda bütün yükler ……..yük haline gelir. Buna göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesinde bağlayıcı olan unsurlardan birisi değildir?

Cevap:

Ampul içerisinde bulunan ince iletken telin adı nedir?

Cevap:

Kaç çeşit sigorta bulunmaktadır?

Cevap:

Elektrik sigortaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi atom yapısında bulunmaz?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf Fen Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla