SORU: Kalan Süreniz:


Bir cismin elektron ve proton sayıları eşit ise o cisim…….bir cisimdir. Buna göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi elektriklenme çeşidi değildir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi tesir ile elektriklenmenin özelliklerinden birisi değildir?

Cevap:

Bir elektroskop kaç bölümden oluşur?

Cevap:

Elektrik yüklü cismin iletken kablo ile toprağa bağlanmasına ne isim verilir?

Cevap:

Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi kaç etkene bağlıdır?

Cevap:

Tungsten olarak da adlandırılan yüksek erime noktasına sahip olan ve ampul içinde kullanılan element aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Aralarında potansiyel fark bulunan 2 noktadan direnci küçük olanın bir iletkenle birleştirilmesinde ortaya çıkan olaya ne denir?

Cevap:

İçinde elektro mıknatıs bulunan ve otomatik sigorta olarak da adlandırılan sigorta çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Maddenin yapı taşına ne isim verilir?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf Fen Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla