SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yansıma sözcüklerden elde edilmiştir?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan anlamıyla kullanılan söz öbeği bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıda verilen cümleler incelendiğinde terim anlam içeren sözcüğü bulunan cümle hangisidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde dolaylama yapılmıştır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelere bakıldığında hangi cümlede anlam aktarması yapılmıştır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele bir anlatım bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem görevi gören sözcük gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?

Cevap:

Aşağıda yer alan sözcük ve sözcüğün yakın anlamı eşleştirmesinde hangi sözcüğün yakın anlamı yanlış yazılmıştır?

Sözcük

Yakın anlamı

Basmak

Ezmek

Dost

Arkadaş

Dargın

Küskün

Öğle

İkindi

Cevap:

Aşağıdaki anlam grupları ve örnekleri incelendiğinde hangi anlama dair örnekte hata yapılmıştır?

Gerçek anlam

Koltukta uzanıp yüzüme baktı.

Mecaz anlam

Bu fırsatlar bir daha eline geçmez.

Yan anlam

Saçlarını kurutmak için havlu istedi.

Terim anlam

Öğretmen derste karekökten bahsetti.

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla