SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem temel anlamıyla kullanılmıştır?

Cevap:

Aşağıda bulunan cümlelerin hangisinde terim anlam içeren bir sözcük bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir özdeyiştir?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme ve ikileme aynı cümlede kullanılmıştır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlam bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan anlam vardır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem eş sesli bir sözcüktür?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte kullanılmıştır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılan fiil içermemektedir?

Cevap:

Aşağıdaki cümleler incelendiğinde hangisinde zıt anlamlı kelimeler aynı cümlede yer almaktadır?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla