SORU: Kalan Süreniz:


Birleşik fiiller kaç başlık altında incelenir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi anlamca kaynaşmış bir birleşik fiile örnektir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde isimden fiil yapım ekiyle oluşmuş bir yüklem bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisi türemiş yapıda bir fiil barındırmaktadır?

Cevap:

Fiillerin yapım ekleri kaç gruba ayrılmaktadır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi fiil soylu bir cümle değildir?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isimden türemiş bir fiil bulunmaktadır?

Cevap:

Kurallı birleşik fiiller kaça ayrılır?

Cevap:

Aşağıdaki birleşik fiillerden hangisinin örneği yanlış yazılmıştır?

1-Yaklaşma fiili

Yolda yürürken karşıma çıkayazdı.

2-Tezlik fiili

Bir anda ellerimden uçuverdi.

3-Sürerlik fiili

Oturduğu yerde uyuyakalmış.

4-Yeterlik fiili

Buraya gelecek misin?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Türkçe Fiillerde Yapı 3


  • Soru Sayısı:9
  • Süre: 9 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla