SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisinde yardımcı eylemle kurulan birleşik bir fiil bulunmaktadır?

Cevap:

Yol üstünde ilk benzinlikte durdular. Bu cümlede altı çizili sözcük hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerden hangisi türemiş yapıda bir fiil ile oluşturulmuştur?

Cevap:

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi fiilden fiil yapım ekiyle oluşturulmuştur?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerinde hangisinde yüklem basit bir yapıda değildir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde kendinden önceki isimle birleşen bir yardımcı eylem bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde birleşik fiil bulunmamaktadır?

Cevap:

Yapılarına göre fiiller kaça ayrılır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik bir fiil kullanılmıştır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisi isim soyludur?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Türkçe Fiillerde Yapı


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla