SORU: Kalan Süreniz:


Hükümdar ve ailesine ait olan araziye ne isim verilirdi?

Cevap:

Toprak ağaları olarak da adlandırılan veya derebeyi olarak da isimlendirilen varlıklı kimselere ne denirdi?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşu değildir?

Cevap:

Gönüllü olarak kamu yararına harcama yapılmasına olanak tanıyan gelire ne isim verilir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi bir ikta türü değildir?

Cevap:

Aşağıda bulunan kişilerden hangisi Selçuklular döneminde toprak konusunda ıslahatlar yapmıştır?

Cevap:

Hayırlı işler yapmak için ekilen ve elde edilen gelirlerle kamu yararına çalışmalar yapılacak olan arazilere ne isim verilir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi tarımı destekleyen kuruluşlardan birisidir?

Cevap:

Köylünün toprağı 3 yıl arka arkaya ekmemesi sonucu cezai yaptırım olan vergi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim Dağıtım ve Tüketim 4


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla