SORU: Kalan Süreniz:


Osmanlı Devleti’ndeki esnaf birliğine ne isim verilirdi?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında tarım alanında yapılan yeniliklerden birisidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi tarımı destekleyen kuruluşlardan birisi değildir?

Cevap:

Taşımacılık amacıyla ilk tekerlek kimler tarafından icat edilmişti?

Cevap:

Günümüzde aktif olarak tekstil ve endüstri sektörlerinde kullanılan dokuma tezgahlarının temelini hangi araç oluşturmaktadır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi kamuya yararlı, madde alışkanlıklarına karşı kamuoyu oluşturmaya çalışan bir cemiyettir?

Cevap:

Tarımı desteklemek ve öncü olmak adına Atatürk’ün destekleriyle birlikte ….. çiftliği kuruldu. Bu çiftlik …….bulunur. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

Makinelerin kullanımı……….ile birlikte daha da yaygınlaşmaya başladı. Bu bilginin doğru olabilmesi adına boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

Köylünün elde ettiği verginin 10’da 1’ini devlete verdiği vergi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından birisi değildir?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Üretim Dağıtım ve Tüketim 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla