SORU: Kalan Süreniz:


İletişimde engel olarak görülen ve bununla birlikte düşük seviyeli halk ağzı olarak da tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Savaş, olağanüstü hal ve sıkı yönetim durumlarında dahi engellenip sekteye uğratılamayacak olan hak aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından birisidir?

Cevap:

Telefon dinleme, mektup okuma gibi şahsi olarak önem arz eden durumlar, yasal dayanaklarca başkası için hak değildir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

Cevap:

İletişimde bireyler arasında sorunların oluşmasına…….denir. Bu sorunların aşılmasıyla, orta yol bulunmasıyla, çözümler yaratılmasıyla…….sağlanır. Buna göre noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

1994 yılında kurulan ve radyo, televizyon gibi yayın organlarında denetleme hakkı bulunan kamu tüzel kişiliğine ne isim verilir?

Cevap:

Papirüs isimli kağıt aşağıdaki medeniyetlerin hangisi tarafından bulunmuştur?

Cevap:

Ülkemizin resmi ajansı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Yazılı emir bulunmadıkça evlerde arama yapılamayacağı ve eşyalara el konulamayacağının yasal güvencesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Etkin dinleme için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla