SORU: Kalan Süreniz:


Yukarıdaki tabloda 4 arkadaşın kalem sayıları verilmiştir.

Bu tabloya göre Ahmet ile Nurgül’ün pilot kalemlerinin toplamı, Fahri ve Sinem’in kurşun ve tükenmez kalemlerinin toplamından kaç eksiktir?

Cevap:

Yukarıdaki tabloda 4 arkadaşın kalem sayıları verilmiştir.


AhmetintoplamkalemsayısıFahriveSineminkalemsayılarınıntoplamı{Ahmet' in toplam kalem sayısı \over Fahri ve Sinem' in kalem sayılarının toplamı} sonucu nedir?

Cevap:

9-8-4-5-9-8-5-4 şeklindeki sayı dizisinin modu kaçtır?

Cevap:

5 çocuğun yaşları sırasıyla 7, 11, 10, 15 ve 17 olduğuna göre bu çocukların yaşlarının aritmetik ortalaması kaçtır?

Cevap:

2-21-9-13-11-8 şeklindeki sayı dizisinin medyanı kaçtır?

Cevap:

Aritmetik ortalaması 75 kg olan 8 kişilik bir gruba aritmetik ortalaması 60 olan 2 kişi geldiğinde yeni aritmetik ortalama kaç olur?

Cevap:

2-3-2-5-7-9-2-3-4-7-9-6 şeklindeki sayı dizisinin modu kaçtır?

Cevap:

4-7-4-5-11-4-5-11-5-7 şeklindeki sayı dizisinin modu kaçtır?

Cevap:

5-11-7-13-14-18-21 sayı dizisinin medyanı kaçtır?

Cevap:

15-2-297-124-74-69 şeklindeki bir sayı dizisinin açıklığı kaçtır? 

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Matematik Veri Analizi 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla