SORU: Kalan Süreniz:


Yukarıdaki grafiğe göre 1 gün içerisinde İstanbul’da toplam kaç toplu taşıma seferi gerçekleştirilmektedir?

Cevap:

Buna göre Bursa’nın 1 saatteki ortalama sefer sayısı Ankara’nın 1 saatteki ortalama sefer sayısından kaç eksiktir?

Cevap:

1 saat baz alınarak oluşturulan bu tabloya göre; Ankara’nın 1 saatteki otobüs sefer sayısı ile İstanbul’un 2 saatteki metro sefer sayısının toplamı İzmir’in 3 saatteki minibüs sefer sayısından kaç fazladır?

Cevap:

Bu tabloya göre İzmir’in 1 haftalık toplam sefer sayısı ile Bursa’nın 1 haftalık sefer sayısının farkı kaçtır?

Cevap:

Aylık toplam metro seferi sayısı fazla olan şehir, haftalık otobüs seferi sayısı fazla olan şehir, günlük minibüs seferi sayısı fazla olan şehir sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

X takımı

Y takımı

Z takımı

15 Roman

25 Roman

18 Roman

20 Hikaye

12 Hikaye

16 Hikaye

30 Masal

18 Masal

24 Masal

45 Fabl

35 Fabl

40 Fabl

Yukarıda bir okuldaki öğrencilerin ayrıldıkları kitap okuma takımlarında, okudukları kitapların sayısı gösterilmiştir.

Bu tabloya göre toplamda en az kaç kitap eklenirse bütün kategorilerde, bütün takımlarda eşit kitap sayısı olacaktır?

Cevap:

X takımı

Y takımı

Z takımı

15 Roman

25 Roman

18 Roman

20 Hikaye

12 Hikaye

16 Hikaye

30 Masal

18 Masal

24 Masal

45 Fabl

35 Fabl

40 Fabl

Yukarıda bir okuldaki öğrencilerin ayrıldıkları kitap okuma takımlarında, okudukları kitapların sayısı gösterilmiştir.

Bu tabloya göre 4 farklı türdeki kitap sayıları baz alınarak 3 takımın aritmetik ortalaması kaçtır?

Cevap:

X takımı

Y takımı

Z takımı

15 Roman

25 Roman

18 Roman

20 Hikaye

12 Hikaye

16 Hikaye

30 Masal

18 Masal

24 Masal

45 Fabl

35 Fabl

40 Fabl

Yukarıda bir okuldaki öğrencilerin ayrıldıkları kitap okuma takımlarında, okudukları kitapların sayısı gösterilmiştir.

Bu tabloya göre Y takımının okuduğu toplam kitap sayısı X ve Z takımlarının okuduğu toplam kitap sayısından kaç eksiktir?

Cevap:

X takımı

Y takımı

Z takımı

15 Roman

25 Roman

18 Roman

20 Hikaye

12 Hikaye

16 Hikaye

30 Masal

18 Masal

24 Masal

45 Fabl

35 Fabl

40 Fabl

Yukarıda bir okuldaki öğrencilerin ayrıldıkları kitap okuma takımlarında, okudukları kitapların sayısı gösterilmiştir.

Bu tabloya göre X takımının okuduğu hikaye kitabı sayısının Z takımının okuduğu fabl kitabı sayısına oranı kaçtır?

Cevap:

X takımı

Y takımı

Z takımı

15 Roman

25 Roman

18 Roman

20 Hikaye

12 Hikaye

16 Hikaye

30 Masal

18 Masal

24 Masal

45 Fabl

35 Fabl

40 Fabl

Yukarıda bir okuldaki öğrencilerin ayrıldıkları kitap okuma takımlarında, okudukları kitapların sayısı gösterilmiştir.

Tabloya göre en çok kitap okuyan ve en az kitap okuyan takım sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Matematik Veri Analizi


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla