SORU: Kalan Süreniz:


%25’i 50 olan sayının 2 katının 3 fazlası kaçtır?

Cevap:

Ahmet ile Aslı’nın toplam 88 kalemi vardır. Ahmet’in kalem sayısı, Aslı’nın kalem sayısının 5’te 3’üne eşittir. Buna göre ikisinin kalem sayılarının farkı kaçtır?

Cevap:

X ve Y arasında doğru orantı bulunmaktadır. X’in Y’ye oranı 2/7 olduğuna göre sırasıyla aşağıdaki değerlerden hangilerini alabilirler?

Cevap:

İki sayı arasında ters orantının olması demek bu sayılardan birisi……………diğerinin ………………..demektir. Buna göre boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

Bir işçi duvarı 27 günde boyuyorsa 2 işçinin daha gelmesiyle birlikte duvarı yeniden boyadıklarında bu süre kaç gün olur?

Cevap:

160 lira 2 kişi arasında 3 ve 5’e ters orantılı olarak dağıtılmıştır. Buna göre iki kişinin aldığı paraların farkı kaçtır?

Cevap:

%35’i 42 olan sayının %75’i kaçtır?

Cevap:

Şehirdeki apartmanların, müstakil evlere oranı 5/8’dir. Toplamda 3900 tane yapı bulunduğuna göre müstakil evler, apartmanlardan kaç fazladır?

Cevap:

5 usta bir işi 8 günde bitirmektedirler. Buna göre 11 usta daha olsaydı bu iş kaç gün daha erken biterdi?

Cevap:

Babamın yaşının yarısı benim yaşımın 3 katıdır. Buna göre 5 yıl sonra ben 10 yaşına gelince babam kaç yaşında olacaktır?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Matematik Oran Orantı ve Yüzdeler 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla