SORU: Kalan Süreniz:


denkleminde x’in hangi değeri için sonuç 3 çıkacaktır?

Cevap:

Melih’in 15 mavi, 18 sarı ve 27 kırmızı bilyesi bulunmaktadır. 

Buna göre sarıbilyelerinsayısıtu¨mbilyelerinsayısı{sarı bilyelerin sayısı \over tüm bilyelerin sayısı} kaçtır?

Cevap:

Melih’in 15 mavi, 18 sarı ve 27 kırmızı bilyesi bulunmaktadır. 

Buna göre mavibilyelerinsayısıkırmızıbilyelerinsayısı{mavi bilyelerin sayısı \over kırmızı bilyelerin sayısı} kaçtır?

Cevap:

Melih’in 15 mavi, 18 sarı ve 27 kırmızı bilyesi bulunmaktadır.  Tüm bilyeler mavi + sarı bilyelerinin toplamının kaç katıdır?

Cevap:

200 sayısının %40’ı ile %20’sinin toplamı kaçtır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde ters orantıya örnek bulunmaktadır?

Cevap:

Bu tabloya göre L ve N markaları arasında doğru orantı var ise N markalı siyah ve beyaz çikolata sayısı sırasıyla kaç olabilir?


K markası

15 beyaz, 18 siyah çikolata

L markası

16 beyaz, 20 siyah çikolata

M markası

18 beyaz çikolata, 12 siyah çikolata

N markası

X beyaz çikolata, Y siyah çikolata

Cevap:

K markası

15 beyaz, 18 siyah çikolata

L markası

16 beyaz, 20 siyah çikolata

M markası

18 beyaz çikolata, 12 siyah çikolata

N markası

X beyaz çikolata, Y siyah çikolata

Bu tabloya göre K markalı beyazçikolatasayısısiyahçikolatasayısı{beyaz çikolata sayısı \over siyah çikolata sayısı}  kaçtır?

Cevap:

Buna göre L markasındaki siyah çikolata sayısı, beyaz çikolata sayısından yüzde kaç fazladır?

K markası

15 beyaz, 18 siyah çikolata

L markası

16 beyaz, 20 siyah çikolata

M markası

18 beyaz çikolata, 12 siyah çikolata

N markası

X beyaz çikolata, Y siyah çikolata

Cevap:

K markası

15 beyaz, 18 siyah çikolata

L markası

16 beyaz, 20 siyah çikolata

M markası

18 beyaz çikolata, 12 siyah çikolata

N markası

X beyaz çikolata, Y siyah çikolata

Buna göre M markalı beyazçikolatalartu¨mçikolatalar{beyaz çikolatalar \over tüm çikolatalar} kaçtır?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Matematik Oran Orantı ve Yüzdeler


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla