SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının yapısında bulunanlardan birisi değildir?

Cevap:

Protein üretiminde görev alan organel hangisidir?

Cevap:

Mitoz bölünmede …..hücre oluşurken mayoz bölünmede ……hücre oluşur. Buna göre noktalı yerlere sırasıyla aşağıdaki sayılardan hangileri gelmelidir?

Cevap:

Kalıtsal çeşitlilik aşağıdaki bölünmelerin hangisiyle oluşmaktadır?

Cevap:

Koful hayvan hücrelerinde……..bitki hücrelerinde ise…….Buna göre boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap:

Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı taşına ne denir?

Cevap:

2n sayıdaki hücrelere…..n sayıdaki hücrelere ise …..denir. Boşluklar gelecek karşılıklar aşağıdaki şıkların hangisinde bulunmaktadır?

Cevap:

1-kromozom 2-oluşan hücre 3-çekirdek ve sitoplazma. Yanda verilenlerden hangisi ya da hangilerinin sayısı mitoz ve mayoz bölünmede eşittir?

Cevap:

Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yumurta akı kıvamındaki yapıya ne isim verilir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde Ribozom bulunmaz?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Fen Hücre ve Bölünmeler


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla