SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdaki maddelerden hangisi bileşik değildir?

Cevap:

Karışım çeşitleri aşağıdakilerden hangileridir?

Cevap:

……çözelti adı da verilir ve bileşenleri ……..ve…….’dir. Buna göre boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Cevap:

Dünyadaki rezervinin yaklaşık 4’te 3’ü ülkemizde bulunan ve roket yapımı, deterjan üretimi gibi alanlarda kullanılan element aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Atomun hacmini…..oluşturur. Atomun kimliğini ise…..belirler. Buna göre noktalı yerle sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Cevap:

Buharlaştırma, Damıtma,Mıknatısla, Elektriklenme ile,Çarpmayla, Güneşe bırakmak ile. Yandakilerden kaç tanesi karışımların ayrılma yöntemlerindendir?

Cevap:

Rafineride petrolden mazot ve benzin elde edilmesi olayı aşağıdaki karışım ayrılması çeşitlerinden hangisine örnek oluşturur?

Cevap:

Aşağıdaki bileşik ve simgelerle ifade edilmiş hallerinden hangisi yanlıştır?

Cevap:

Atomların atom numaraları aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Cevap:

Kükürt(S), Neon(Ne), Fosfor(F), Sodyum(N, Flor(Fl)Yanda verilen bilgilere göre hangi elementlerin sembolleri yanlış yazılmıştır?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün aşamalarından bir tanesi değildir?

Cevap:

Maddenin yapı taşına ne isim verilir?

Cevap:

Kanda zehirli olan, soğutucu ve yüzey temizliğinde kullanılan keskin kokulu gaz aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Metal para, ayran, sirke, meyve suyu, salata, duman.Yanda bulunan maddelerin heterojen ve homojen olarak sayıları kaç tanedir?

Cevap:

Atom hakkında ilk bilimsel açıklamayı kim yapmıştır?

Cevap:

Aşağıdaki element ve sembol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap:

Atomların parçalanamaz ve bölünemez olduklarını savunan ve bununla birlikte bütün atomların aynı olduğunu söylenen Yunan filozof kimdir?

Cevap:

1 Karbon ve 2 Oksijen şeklinde bulunan bileşik isminin okunuşu ve yazılışı nasıldır?

Cevap:

Elektronların çekirdek etrafında rastgele dolanmadıklarını ve çekirdeğe belli uzaklıkta katmanlarda bulunduklarını savunan bilim insanı kimdir?

Cevap:

Proton ve nötron atomun neresinde bulunur?

Cevap:
  

test çöz

2020-2021 ÖZEL ATAYURT ORTAOKULU 7. SINIF FEN BİLİMLERİ 2.DÖNEM1.YAZILI


  • Soru Sayısı:20
  • Süre: 20 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla