SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi tohumun yayılma biçimlerinden birisi değildir?

Cevap:

Rahim ve uterus olarak da adlandırılan zigotun yerleştiği ve gelişimini tamamladığı yere ne isim verilir?

Cevap:

Spermlerin testislere taşındığı erkek üreme sistemi kısmına ne isim verilir?

Cevap:

Canlıların nesillerini devam ettirmek için benzerlik bulunan bireyler meydana getirmelerine ne isim verilir?

Cevap:

Yumurta hücresinin sperm ile birleşmemesiyle döl yatağına gelip kanla birlikte dışarı atılmasına ne isim verilir?

Cevap:

Embriyonun gelişmeyle birlikte 8-9 hafta sonra isimlendirmesi ne olur?

Cevap:

Yeni doğan bir bebeğin ortalama kilo ve boyu ne kadardır?

Cevap:

Döl yatağı ile dış ortam arasında bağlantı sağlayan ve spermlerin alınmasının sağlandığı yer dişi üretime sisteminde neresidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi hamilelik sırasında yapılmaması gerekenlerden birisidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi spermin özelliklerinden birisi değildir?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Fen Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme 4


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla