SORU: Kalan Süreniz:


Kuşların yumurta üzerine oturarak beklemeleri ve kuştan kuşa süresi farklı olması olayına ne isim verilir?

Cevap:

Yumurta aşağıdakilerden hangisinden oluşmamaktadır?

Cevap:

Sürüngenlerde ….gelişim ve …..döllenme gerçekleşir. Buna göre noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Cevap:

Zigotun mitoz bölünmeler geçirerek hücre sayısının artması ve gelişmesi ile ne oluşur?

Cevap:

Sperm ve testosteron hormonunun üretildiği yer neresidir?

Cevap:

Sperm hareketini kolaylaştıran sıvının üretildiği erkek üreme sistemi kısmı neresidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi yumurtalık hücresinin özelliklerinden birisi değildir?

Cevap:

Bakteri, öglena ve amip gibi canlılarda meydana gelen üreme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Sağlıklı erkeklerde bulunan testis sayısı kaçtır?

Cevap:

Hidra, deniz anası ve mercanlarda meydana gelen üreme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:
  

test çöz

7.Sınıf Fen Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla