SORU: Kalan Süreniz:


1-Kişi zamiri: Sen bana bir baksana ! 2-İşaret zamiri: Bu eşyalar nasıl gidecek ? 3-Belgisiz zamir: Kimimiz yorgun, kimimiz dargın. 4-Soru zamiri: Bunları kim aldı ? Yandaki cümleler ve karşılarındaki zamir türü eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gösterme zamiri bulunmaktadır ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde belgisiz zamir kullanılmıştır ?

Cevap:

1-Bana bunları o gösterdi. 2-Sence ben kötü biri miyim ? 3-Kim o ? Yandaki cümlelerde aşağıdaki zamir türlerinden hangisi yoktur ?

Cevap:

İsimlerin önüne gelen sözcüklere……isimlerin yerine kullanılan sözcüklere…..denir. Buna göre sırasıyla hangi kelimeler kullanılmalıdır ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde soru zamiri bulunmaktadır ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri bulunmamaktadır ?

Cevap:

İlgi zamiri eki nedir ?

Cevap:

İsmin yerine kullanılan sözcüklere ne denir ?

Cevap:

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zamirdir ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Türkçe Zamirler 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla