SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde 1.çoğul şahıs iyelik eki ile kurulmuş cümle vardır ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi zamir konusuna örnek cümledir ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir bulunmaktadır ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmıştır ?

Cevap:

Zamir ve sıfatları nasıl birbirinden ayırabiliriz ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi zamir olarak kullanılacak sözcüklerden biri değildir ?

Cevap:

Beyaz paltosuyla odaya daldı.Yandaki cümlede aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır ?

Cevap:

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zamir olarak kullanılmıştır ?

Cevap:

”Bu” aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir değildir ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Türkçe Zamirler


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla