SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdaki verilen cümlelerden hangisinde fiil deyimden oluşmaktadır ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi özdeyiştir ?

Cevap:

Gelmek-gitmek,fırsat-olanak, hediye-anı,ani-birdenbire.Yanda verilen hangi kelimenin eş anlamlı kelimesi karşısında yazılan değildir ?

Cevap:

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi terim anlamıyla kullanılır ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakın anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır ?

Cevap:

Aşağıdaki kelimelerden hangisi somut anlamlıdır ?

Cevap:

Kişinin çevresi ile benzer karakterde, huylarda olduğuna dair söylenen atasözleri çok fazladır. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak verilebilir ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisi Mecaz-ı Mürsel için örnek oluşturabilir ?

Cevap:

Çiçek kelimesinin ardına gelen sözcükler aşağıdakilerden hangisinde genelden özele bir anlam ortaya çıkarmamıştır ?

Cevap:

Karşıt anlamlı kelimeler ile ikilemeler oluşturulabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bunu destekler niteliktedir ?

Cevap:

Beden, hayal, ruh, irade.Yanda bulunan kelimelerden kaç tanesi soyut anlamlıdır ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam 4


  • Soru Sayısı:11
  • Süre: 11 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla