SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi atasözüdür?

Cevap:

Toplumda önemli kimselerin söyledikleri ünlü, önemli sözlerine halk arasında özdeyiş denilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi özdeyiş ile anlamdaştır ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama yapılmıştır ?

Cevap:

Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangileri yakın anlamlıdır ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tek başına anlamı olmayan, anlamsız sözcükler ile ikileme oluşturulmuştur ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi güzel adlandırmadır ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim bulunmaktadır ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılan kelime vardır ?

Cevap:

Aşağıdaki eş anlamlı sözcük eşleştirmelerinden hangisi doğrudur ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinin fiili sesteş sözcükten oluşmaktadır ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla