SORU: Kalan Süreniz:


0 hariç mutlak değeri 5’ten küçük olan sayıların çarpımı kaçtır ?

Cevap:

1,3,5,7,9,2,6 sayıları ile oluşturan aşağıdaki sayılardan hangisinin rakamları toplamı tek sayı değildir?

Cevap:

Aşağıdaki kesirli sayılardan hangisinin en sade hali kesir veya yarım değildir ?

Cevap:

|x| < |-6| olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi  x’in alabileceği değerlerden biri olamaz ?

Cevap:

720 sorunun ilk gün çeyreğini, ikinci gün kalanın yarısını, üçüncü gün kalanın üçte birini çözen Emre, geriye kaç soru daha çözerse soruların 1/8’i kalmış olacak ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

Cevap:

A=121/120

B=121/119

C=121/118

D=121/117

Buna göre bu kesirlerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir ?


Cevap:

|x| > |y| olduğuna göre x ve y’nin alabileceği en büyük rakam değerlerinin toplamı kaçtır ?

Cevap:

|x/3| = 7 olduğuna göre x’in alabileceği değerlerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Matematik Tam Sayılar ve Kesirler 4


  • Soru Sayısı:9
  • Süre: 9 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla