SORU: Kalan Süreniz:


En büyük negatif tam sayı ile en küçük pozitif tam sayının toplamı kaçtır?

Cevap:

0<|a|<7 ise a aşağıdakilerden hangisidir olamaz?

Cevap:

A=3/7

B=4/8

C=5/9 olduğuna göre büyükten küçükle doğru nasıl sıralayabiliriz ?


Cevap:

2 basamaklı en küçük pozitif tam sayı ile 3 basamaklı en küçük negatif tam sayının toplamı kaçtır ?

Cevap:

3.|a|.5.6=180 ise A’nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır?

Cevap:

Bilinen tüm pozitif tam sayıların, bilinen tüm negatif tam sayılar ile toplamına kaç eklenirse sonuç 2 olur ?

Cevap:

9’a tam bölünen bir sayı aşağıdakilerden hangisine de tam bölünür ?

Cevap:

-73<x<57 olduğuna göre x aşağıdaki sayılardan hangisi olabilir ?

Cevap:

Ayşe pastasını 4’e, Fatma ise 8’e bölmüştür. Her biri birer dilimlerini arkadaşları Hayriye’ye vermişlerdir. Buna göre Hayriye’nin yediği pastanın kesirle ifadesi aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

[ (1-1/3) . (1-1/4) . (1-1/5) . (1-1/6) ]=?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Matematik Tam Sayılar ve Kesirler


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla