SORU: Kalan Süreniz:


Yukarıdaki eşitlik göz önünde bulundurularak, altıgen ve karenin kenar uzunlukları tam sayıdır. Buna göre kare ve altıgenin alanı, çevresi aşağıdaki sayılardan hangisine tam bölünemez?

Cevap:

Dik bir üçgende dik kenarlardan biri 8, diğeri 10’dur. Her bir kenar %25 oranında arttırılırsa üçgenin son haldeki alanı, ilk alanından yüzde kaç fazla olur?

Cevap:

Yukarıda yer alan açı sorusunda ABC dik üçgendir. BD ve BE doğruları ise açıortaydır. Buna göre EBC açısı kaç derecedir ?

Cevap:

A açısının tümleri ile B açısının Bütünleri eşittir. Buna göre A ve B’nin açıları sırasıyla aşağıdakilerden hangileri olabilir?

Cevap:

Kenarları tam sayı olan dikdörtgenin kısa kenarı+uzun kenarı=20 olduğuna göre dikdörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap:

Kısa kenarı a ve uzun kenarı b olan bir dikdörtgenin kısa kenarı 2 katına çıkarılıp uzun kenarı yarıya düşürülmektedir. Buna göre dikdörtgenin alanında nasıl bir değişim oluşmuştur?

Cevap:

Kare ve dikdörtgen gibi eş kenarları bulunan dörtgenler aşağıdaki sayılardan hangisine tam bölünür ?

Cevap:

Dik kenarlarından biri diğerinin 3’te 1’ine eşit olan dik bir üçgen bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi bu üçgenin alanı olamaz?

Cevap:

Bir dik üçgenin alanı bir çemberin çevresine eşittir. Üçgenin dik kenarlarından biri 10, diğeri 12 ise çemberin çapı kaçtır ? (π=3)

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Matematik Açılar ve Alan Ölçme 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla