SORU: Kalan Süreniz:


ABCD bir karedir. Bu karenin alanı 625 olarak hesaplanmıştır. Buna göre bu karenin çevresi kaçtır?

Cevap:

ABEF ve BCDE birer karedir. ACDF ise dikdörtgendir. Şekilde yer alan kenar uzunluklarının eşitlikleri göz önüne alındığında dikdörtgenin çevresinin karelerden birinin çevresine oranı kaçtır?

Cevap:

Yukarıda yer alan ABCD şekli bir kare ve ADE işe ADC birbirine eşit ikiz kenar dik üçgenlerdir. Buna göre üçgenlerden birinin(ADE) alanının karenin alanına bölümü kaçtır?

Cevap:

Yukarıda yer alan AEFD bir kare ve EBCF ile ABCD ise birer dikdörtgendir. Karenin bir kenarı küçük olan dikdörtgenin uzun kenarına eşit ve küçük dikdörtgenin kısa kenarının 3 katıdır. Buna göre büyük dikdörtgenin alanı ile karenin alanı oranı kaçtır?

Cevap:

Karenin bir açısının eşkenar üçgenin 2 açısına oranı ile karenin iki açısının eşkenar üçgenin bir açısına oranının çarpımının kaçtır?

Cevap:

Yukarıda yer alan KLMN şekli bir karedir. Bu karenin çevresi 256 ise bu karenin alanı kaçtır?

Cevap:

A=50 ve B=70 derece açılara sahiptirler. Buna göre bu iki açının tümlerinin farkının bütünlerinin toplamına oranı kaçtır?

Cevap:

Bir dikdörtgenin uzun kenarları 7a+1 ve 3 b’dir. Kısa kenarları ise 5a ve 2b’dir. Buna göre a.b kaçtır ?

Cevap:

Tümleri/Bütünleri=2/5 olan açılardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:

Alanı 100 olan bir karenin alanı 4 katına çıkarıldığı zaman bir kenar uzunluğu %kaç artmış olur?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Matematik Açılar ve Alan Ölçme


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla