SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi madde sayılmaktadır ?

Cevap:

Aşağıdaki maddelerden hangisi ısıyı en iyi iletir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde maddenin hallerinden biri yoktur ?

Cevap:

Rüzgar, güneş , kömür, doğalgaz, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle.Sıralananlardan kaç tanesi yenilenebilir enerji sınıflandırılmasında yer alırlar ?

Cevap:

1-Kütle elektronik veyahut eşit kollu terazi ile ölçülür. 2-Maddenin en doğal hali ölçüme hazırlanır. 3-Yoğunluk formülü kullanılarak yoğunluk elde edilir. 4-Dereceli silindir yardımıyla hacmi hesaplanır. Sıvı bir maddenin yoğunluk hesabı için yukarıdaki adımlar hangi sırayla yapılmalıdır ?

Cevap:

1-Antrasit 2-Turba 3-Linyit 4-Taş Kömürü Yukarıda yer alan katı yakıtların enerji verme sırasına göre düzeni nasıldır ?

Cevap:

Yoğunluk, kütle, hacim sırasıyla hangi harfler ile temsil edilirler ?

Cevap:

Isı alışverişinde bulunan maddelerin ısı geçişine …….denir. Buna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi atomun hareketlerinden biri değildir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta kullanılan ve ısı yalıtımına örnek olabilecek bir durum değildir ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Fen Madde ve Isı 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla