SORU: Kalan Süreniz:


Tanecikler arası boşluklar göz önünde bulundurulduğunda maddenin halleri arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır ? (Büyükten küçüğe doğru)

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisinde ısı ile ilgili yanlış bir bilgidir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi katı yakıtlardan biri değildir ?

Cevap:

Aşağıdaki maddelerden hangisi yalıtımda kullanılan maddelere örnek değildir ?

Cevap:

İyodun alkolde dağılması, boyanın suda dağılması gibi durumlar maddenin ……….yapıda olduğunu gösterir. Buna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

Cevap:

Aşağıdaki maddelerden hangisi iyi ısı yalıtkanıdır ?

Cevap:

Maddelerin ısı alma veya ısı verme durumlarıyla birlikte kendi halinden başka bir hale geçmesine ne denir ?

Cevap:

Nükleer ve radyoaktif maddeler ……enerji sınıfındadırlar. Buna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

Cevap:

Bir kap içerisine yerleştirilen 1-2-3 ve 4 numaralı maddeler birbirine karıştırılmayacak biçimde konumlanmışlardır. Kap incelendiği zaman sıradaki sonuçlar elde edilmiştir:a-)1 numara 4 numaranın üstünde, b-)2 numara 3 numaranın altında,c-)2 numara 1 numaranın üstünde yer almaktadır. Buna göre yoğunluklarına göre büyükten küçüğe bu maddelerin sıralanması aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

Su, hava, boşluk. Buna göre bu maddelerin ısı yalıtımlarının sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Fen Madde ve Isı


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla