SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi basit bir elektrik devresinin elemanlarından biri değildir ?

Cevap:

Aşağıdaki maddelerden hangisi yalıtkandır ?

Cevap:

1-tel uzunluğu 2 m ve 2 ampul bulunuyor. 2-tel uzunluğu 2 m ve 1 ampul bulunuyor. 3-tel uzunluğu 3 m ve 2 ampul bulunuyor. Yukarıda basit elektrik devreleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Eş değer maddelerden oluşturulan bu devreler, bu bilgiler ile düşünüldüğünde ampul parlaklıklarının doğru karşılaştırılması Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

Cevap:

Direnç iletken uzunluğu ile …….dik kesir alanı ile ise ……orantılıdır. Buna göre noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

Cevap:

Tasarruf neden önemlidir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi elektrik kazalarının önüne geçmek için alınabilecek tedbirlerden birisidir ?

Cevap:

Bir iletkenin direnci aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir ?

Cevap:

1-Sıvı ve iletken 2-Katı ve yalıtkan 3-Gaz ve iletken Buna göre bu maddeler sırasıyla aşağıdakilerden hangileri olabilir ?

Cevap:

Elektrik iletimlerine karşı maddelerin gösterdiği zorluğa ne isim verilir ?

Cevap:

Ampul içerisinde de bulunan ve yüksek dirençli bir madde olan Tungsten’in diğer ismi nedir ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Fen Elektriğin İletimi 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla