SORU: Kalan Süreniz:


Direnç aşağıdaki harflerden hangisi ile gösterilir ?

Cevap:

Aşağıdaki ortamların hangisinde elektrik enerjisi üretilir ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi elektrik üretemez ?

Cevap:

( )Elektrik şirketleri, özel güvenlikler sağlamak zorundadır. ( )Elektrik canlılardan sadece insanları çarpar. ( )Elektrik çarpmaları can kaybına neden olmaz. ( )Elektrik üretimimaddelerde farklı seviyelerde oluşmaktadır. Buna göre bu bilgileri doğru veya yanlış olarak değerlendirdiğimiz zaman sırasıyla aşağıdakilerden hangisi bilgilere verilen cevaplardır ?

Cevap:

Elektrik ürünlerinde sıklıkla kullanılan maddeler aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

Bulutlar arası elektrik boşalması olayına…… denir. Buluttan yere doğru elektrik boşalmasına ise …..denir. Sırasıyla boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir ?

Cevap:

~ampul sayısı ~telin uzunluğu ~pil sayısı Yukarıda sıralanan maddelerin hangisi ya da hangileri ampul parlaklığını etkiler ?

Cevap:

Elektrik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmalarında dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir ?

Cevap:

Şehir elektriği olarak da bilinen ve evlerimizde kullandığımız, prizlere tesisat aracılığı ile bağlanmış olan elektrik enerjisi ortalama olarak kaç Volt olarak hesaplanmaktadır ?

Cevap:
  

test çöz

6.Sınıf Fen Elektriğin İletimi


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla