SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümle sonunda cümleyi bitirmek için kullanılmaz ?

Cevap:

Devam eden ve örnekleri, ve benzerleri gibi anlamları çağrıştıran noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunan parantezlerin içine nokta gelemez ?

Cevap:

Alay etmek, küçümsemek için cümle sonunda parantez içinde hangi noktalama işareti kullanılır ?

Cevap:

Kelimeler arasında “ve, ile, arasında” gibi anlamlar katmak için …. Kullanılır. Buna göre … yerine ne gelmelidir ?

Cevap:

Konuşmalarda konuşma başında kullanılan noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

Aşağıdaki noktalama işaretleri kurallarının hangisi yanlıştır ?

Cevap:

Açıklama yapmak ve kendinden önceki cümleyi detaylandırmak için hangi noktalama işareti kullanılır ?

Cevap:

Tiyatro eserleri ve senaryolarda konuşmacının hareketleri hangi noktalama işareti ile kullanılır ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama ya da yazım yanlışı yoktur ?

Cevap:
  

test çöz

5.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla