SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisi noktanın kullanım yerlerinden biridir ?

Cevap:

Ek bilgi sağlayan veya eş anlamlısı gibi yardımcı sözcükleri belirtmek için kullanılan noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

Satıra sığmayan kelimeleri ayırmak için satır sonunda hangi işaret kullanılır ?

Cevap:

Gelmeyeceğim demiştin ( ) ben de beklemedim ( ) Eve neden geldin ( ) Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir ?

Cevap:

Hayatta her zaman istediğimiz şeyler olmaz () Bu olmayan isteklerin en önemlileri şunlardır( ) kariyer () başarı ( ) huzur( )Parçada ayraçlarla belirtileri yere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir ?

Cevap:

Özel isimlere gelen ekler…..işareti ile ayrılır. Buna göre noktalı yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir ?

Cevap:

Ara söz gruplarında kullanılan noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinden biri yanlış yerde kullanılmıştır ?

Cevap:

Benzer ögeleri sıralamak için aralarda kullanılan noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

Üç nokta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

Cevap:
  

test çöz

5.Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla