SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerin hangisi yukarıda değildir?

Cevap:

Malazgirt Savaşı’nın bazı sonuçları şunlardır:
I. Anadolu Türk yurdu olmaya başladı.
II. Bizans Avrupa’dan yardım istedi ve Haçlı Seferleri başladı.
III. Türkiye tarihi başladı.
IV. Anadolu’da ilk Türk beylikleri kuruldu.
Yukarıdaki sonuçlardan hangisi Bizans’ın Türkleri tek başına yenemeyeceğinin göstergesidir?

Cevap:
  

test çöz

sosyal bilgiler-1e67fefb


  • Soru Sayısı:2
  • Süre: 2 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla