SORU: Kalan Süreniz:


Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz yumuşamasına uğrayan sözcük vardır ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisi sertleşmeye maruz kalmış cümle içermektedir ?

Cevap:

Akşamdan beri beni bekliyor.Yukarıdaki cümlede hangi ses olayı gerçekleşmiştir ?

Cevap:

Aşağıdaki harflerden hangileri sertleşme harfleri arasında yer almaz ?

Cevap:

Sözcüklere ekler eklendiğinde bazı harfler çiftleşerek sözcüğü tamamlar. Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerden hangisi bu bilgiye örnek olabilir ?

Cevap:

İşe alınan yeni aşçı evliymiş gibi yaşıyor.Buna göre bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi gerçekleşmemiştir ?

Cevap:

Şiiri okumasıyla bütün okul coştu.Yukarıdaki cümlede gerçekleşen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap:

Hangi cümlede hem yumuşama hem de sertleşme olayı gerçekleşmiştir ?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına uğrayan sözcük bulunmaktadır ?

Cevap:
  

test çöz

Ses Bilgisi Sınavı 1


  • Soru Sayısı:9
  • Süre: 9 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla