SORU: Kalan Süreniz:


Annemden kalan tün altınları sattım.Yandaki cümlenin özne yüklem ilişkisi bakımından türü nedir?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil geçişsizidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi işteş fiilinin ekidir?

Cevap:

Aşağıdakilerden hangisi dönüşlü fiilin ekleridir?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne bulunmaktadır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerden hangisi geçişli ve etkendir?

Cevap:

1-Berberde bir anda yumruklaştılar. 2-Yemekleri aşçıya yaptırdı. 3-Kötü hareketler sergileyenler cezalandırıldı. 4-Geldiğim yerde göremedim babamı. Yandaki cümlelerden hangisi etken değildir?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerden hangisi etken değildir?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ettirgen fiil bulunmamaktadır?

Cevap:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne bulunmamaktadır?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf Türkçe Fiilde Çatı 2


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla