SORU: Kalan Süreniz:


75\sqrt{75} ifadesini aşağıdaki ifadelerden hangisi ile çarparsak çarpımın sonucu tam sayı olur?

Cevap:

27\sqrt{27} ifadesi aşağıdaki ifadelerden hangisi ile çarpılırsa sonuç tam sayı olur?

Cevap:

a=12\sqrt{12}, b=48\sqrt{48}, c=54\sqrt{54} ifadelerinden hangi ikisi çarpılırsa sonuç tam sayı olur?

Cevap:

211.a2\sqrt{11}.a

Cevap:

2,250,360,09\LARGE{\sqrt{2,25}-\sqrt{0,36}\over\sqrt{0,09}}=?

Cevap:

0,04+1,693,61\sqrt{0,04}+\sqrt{1,69}-\sqrt{3,61} = ?

Cevap:

Aşağıdaki sayılardan hangileri rasyonel sayıdır?

Cevap:

Aşağıdaki sayılardan hangileri irrasyonel sayıdır?

Cevap:

Aşağıdaki kareköklerinden hangisi tam bir sayıya eşittir?

Cevap:

Karesi 25’e eşit olan sayıların toplamı kaçtır?

Cevap:
  

test çöz

8.Sınıf Matematik Kareköklü İfadeler 3


  • Soru Sayısı:10
  • Süre: 10 Dakika

Testlerimiz çoktan seçmeli ve çoklu seçmeli olarak hazırlanmaktır. Çoklu seçmeli sorularda birden fazla seçenek seçmeniz mümkündür.

NOT : MOBIL KULLANICILAR LUTFEN TELEFONUNUZU YATAY HALE GETIRINIZ!

Başla